top of page

Publicacións

Descubre aquí publicacións específicas sobre Educación para a Cidadanía Global.

Plan de Educación Transformadora para una Ciudadanía Global (2021) 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)

Documento online que recolle o plan estratéxico de educación de ACPP 2020-2024. Concreta un conxunto de medidas dirixidas á mellora da escola pública organizadas en dous eixos: a consolidación do programa Escuelas sin racismo, Escuelas para la paz y para el desarrollo (ESR, EPD), e a aposta polo carácter integral dos procesos educativos tomando en consideración o contexto local no que se desenvolven e a complementariedade co resto de axentes clave.

Cuentos Igualdad de Género

Taller de Solidaridad 

Contos e outras publicacións para traballar igualdade de xénero.

Trabajo invisible de las ONGD y Asociaciones en Extremadura

Coordinadora Extremeña de ONGD

Presentación de carácter dinámico que permite xeolocalizar os proxectos que as ONGD desenvolven  en Extremadura, informando da poboación destinataria, e os ámbitos estratéxicos de cada un de eles.

Hendere y el derecho a la educación: los ODS en la escuela (2017)

Docentes para el desarrollo

Contos sobre os ODS.

Catálogo. Recursos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (2019)

Federación Aragonesa de solidaridad

Catálogo de recursos educativos de Unaquí, que recolle materiais e propostas educativas elaboradas polas ONGD membros da Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)

bottom of page