top of page

Formacións

Dende Ecigal ofrecemos actividades formativas en diferentes formatos (cursos, seminarios, moocs, etc.), en torno a temática da Educación para a cidadanía global e outras pedagoxías críticas e transformadoras.

Educación para a cidadanía global na escola. Unha mirada dende a práctica.

Este curso pretende dar a coñecer o que implica incorporar o enfoque da educación para a cidadania global na escola e no currículo.  Tendo en conta a aposta da LOMLOE (2020) por unha educación comprometida cos dereitos da infancia, coa igualdade de xénero e de oportunidades e co desenvolvemento sostible e a cidadanía mundial. Neste curso nárranse experiencias levadas a cabo nas etapas da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, ofrecendo claves sobre como se poden integrar estas temáticas en proxectos de centro e en todas as áreas do currículum. 

Xa está accesible na UdC Aberta, plataforma Mooc da UdC:

https://udcaberta.udc.gal/

MoocECG_Portada curso 20230323.jpg

I Xornadas Internacionais de intercambio de saberes desde a Cooperación ao Desenvolvemento: estratexias contra as violencias machistas cara as mulleres para unha vida plena.

27 de abril de 2023. Facultade de Ciencias da Educación da UdC

 

proximamente.png
bottom of page