top of page

Criterios de boas prácticas

Para a ECG na Escola

O proxecto "Investigando no territorio para coñecer e recoñecer experiencias de ECG" levounos a identificar referentes en educación para a cidadanía global, identificar boas prácticas e afondar en iniciativas que vinculen a ECG ao curriculum.

 

Produto dese traballo reflexivo é este material que pretende ser unha ferramenta de reflexión sobre a práctica de ECG na escola.

Descargar material

bottom of page