top of page

Investigando no territorio para coñecer e recoñecer os centros educativos que traballan educación para o desenvolvemento e ciadadanía global en Galicia (II) (2019-2020)

IP: Rosa Mª Méndez García e Patricia Digón Regueiro 

Outras persoas do equipo investigador:  

Ana Margarita Lampón Gude 

Araceli Serantes Pazos 

Laura Cruz López 

María Cristina Naya Riveiro 

María Cristina Pérez Crego 

María José Caride Delgado 

Renée DePalma 

Entidade colaboradora:  Solidariedade Internacional de Galicia 

Entidade financiadora: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Xunta de Galicia. 

Cantidade da financiación: 43.377,67 euros 

Dando continuidade ao proxecto anterior, siguen formulándose dous obxectivos: coñecer e recoñecer as experiencias de Educación para a cidadanía global que están tendo lugar nas escolas galegas e, á vez, promover a reflexión sobre o sentido e a práctica deste enfoque de cara á súa mellora. A cartografía social síguese plantexando como metodoloxía de investigación-acción, coa intención de levar a sala cartográfica para o mapeo das experiencias a distintas localidades da xeografía galega.  

A situación de pandemia interrompe este proceso facendo que decidamos concentrar os esforzos na creación dun mapa dixital de experiencias de ECG en escolas galegas. Este mapa é unha ferramenta interactiva que permite xeolocalizar experiencias tanto dos e das docentes implicados como das entidades sociais promotoras ou colaboradoras.  

Publicación

2021

Cruz-López, Laura; Digón-Regueiro, Patricia e Méndez-García, Rosa María (2021). Social cartography as a participatory process for mapping experiences of Education for Sustainable Development and Global Citizenship: an account of the design. International Journal of Research and Method in Educationhttps://doi.org/10.1080/1743727X.2021.1966621 

bottom of page